Poslovno načrtovanje

Poslovno načrtovanje

  • Ocenjuje veljavnost tržnih in strateških predpostavk
  • Ocenjuje management in strukturo podjetja
  • Pregleduje ključne sisteme, kontrole in procese
  • Ponuja možnost finančnega modeliranja za podporo analize scenarijev

Kvalitetni poslovni načrt in podporne finančne napovedi sta bistvenega pomena, kadar deležniki zahtevajo finančni in/ali operativni načrt, na katerem temelji finančno prestrukturiranje ali kadar mora podjetje, ki slabše poslujejo, izboljšati svoje operativne in/ali finančne rezultate. Dober poslovni načrt bo vseboval jasno artikulacijo poslovne strategije, niz ukrepov, povezanih z izvedbenimi načrti, in podrobne finančne napovedi.

Reference

Svea
dg69
semenarna
ach
dzs
terme čatež
delo
agroruše
kograd
pivovarna laško
Robotika