Poslovno načrtovanje

Poslovno načrtovanje

  • Ocenjuje veljavnost tržnih in strateških predpostavk
  • Ocenjuje management in strukturo podjetja
  • Pregleduje ključne sisteme, kontrole in procese
  • Ponuja možnost finančnega modeliranja za podporo analize scenarijev

Kvalitetni poslovni načrt in podporne finančne napovedi sta bistvenega pomena, kadar deležniki zahtevajo finančni in/ali operativni načrt, na katerem temelji finančno prestrukturiranje ali kadar mora podjetje, ki slabše poslujejo, izboljšati svoje operativne in/ali finančne rezultate. Dober poslovni načrt bo vseboval jasno artikulacijo poslovne strategije, niz ukrepov, povezanih z izvedbenimi načrti, in podrobne finančne napovedi.

Reference

Svea
dg69
semenarna
ach
dzs
terme čatež
delo
agroruše
kograd
pivovarna laško
Robotika

Sorodne novice

P&S CAPITAL je uspešno svetoval pri prevzemu podjetja OC IMP Klima d.o.o.

P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.

read more