Vrednotenje

Vrednotenje

Kaj je vrednotenje? Znanost, umetnost ali čarovnija? Nič od tega. Vrednotenje je obrt, kajti obrt je spretnost, ki se jo naučiš z delom v praksi. Mi znamo narediti kvalitetno vrednotenje:

  •  30 let izkušenj, eni izmed začetnikov vrednotenja podjetij v Sloveniji.
  • Več kot 1.500 opravljenih vrednotenj za različne namene.
  • Poglobljeno poznavanje in izkušnje s številnimi metodologijami za vrednotenje podjetij in neopredmetenih sredstev.
  • Dolgoletne poslovne izkušnje v tranzicijskih gospodarstvih, ki jih iz leta v leto dopolnjujemo in izpopolnjujemo.
  • Razvili smo metodologije za vrednotenje sodobnih tehnoloških podjetij in start-upov ter finančnih institucij.
  • Reference v številnih panogah.
  • Naše ocene vrednosti so se potrdile v številnih transakcijah.

Reference

calcit
dzs
telekom
gorenje
sdh
kapitalska družba
btc
triglav