Poslovni/komercialni

Poslovni/komercialni

  • Ovrednotenje trga
  • Kje so priložnosti za rast
  • Konkurenčno okolje
  • Usposobljenost in obstoječi postopki prodaje
  • Pregled dobičkonosnosti posameznih segmentov
  • Preveritev obstoječih načrtov poslovanja

Poslovni skrbni pregled, v okviru katerega analiziramo »mehke« elemente, ki določajo konkurenčni položaj podjetja in tako vplivajo na odločitev potencialnega kupca o nakupu podjetja.

Reference

m&silosi
adria
adria t
arex
gostol
inos
koto
retal
litostroj
sid
studio
svea
aha
abanka

Sorodne novice

P&S CAPITAL je uspešno svetoval pri prevzemu podjetja OC IMP Klima d.o.o.

P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.

read more