Poslovni/komercialni

Poslovni/komercialni

  • Ovrednotenje trga
  • Kje so priložnosti za rast
  • Konkurenčno okolje
  • Usposobljenost in obstoječi postopki prodaje
  • Pregled dobičkonosnosti posameznih segmentov
  • Preveritev obstoječih načrtov poslovanja

Poslovni skrbni pregled, v okviru katerega analiziramo »mehke« elemente, ki določajo konkurenčni položaj podjetja in tako vplivajo na odločitev potencialnega kupca o nakupu podjetja.

Reference

 
 

Sorodne novice