Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta P&S

Splošne določbe

Ste na spletnem mestu znotraj domene p-s.com (v nadaljevanju P&S), ki vključuje vse spletne strani in podstrani P&S (http://www.p-s.com).

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta P&S (v nadaljevanju splošni pogoji) določajo pogoje, omejitve in način uporabe spletnega mesta P&S. Z obiskom spletnega mesta P&S potrjujete, da ste v celoti seznanjeni s splošnimi pogoji, da se z njimi strinjate in sprejemate vse določbe splošnih pogojev. Če se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da spletno mesto P&S takoj zapustite.

P&S si kot upravljavec spletnega mesta P&S pridržuje pravico, da splošne pogoje občasno dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. Prosimo vas, da pred vsako uporabo spletnega mesta P&S preverite datum zadnje spremembe splošnih pogojev.

Ti splošni pogoji veljajo za družbe P&S CAPITAL d.o.o., P&S SVETOVANJE d.o.o. in P&S POSLOVNE REŠITVE d.o.o. Navedene družbe so družbe z omejeno odgovornostjo, ustanovljene in delujoče skladno z zakoni Republike Slovenije in so del skupine družb – P&S Skupina.

 

Uredniška politika spletnega mesta P&S

P&S neprestano posodablja spletno mesto P&S, da lahko uporabnikom zagotavlja ažurne informacije. P&S si pridržuje pravico do spremembe ali izbrisa kateregakoli dela in/ali vsebine spletnega mesta P&S brez vnaprejšnjega obvestila.

 

Avtorske pravice, blagovne znamke in druge pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta P&S (tj. vse informacije, gradiva in vse druge vsebine v kakršnikoli obliki, ki so objavljene na spletnem mestu P&S), je avtorsko delo in je avtorskopravno varovano, oziroma je P&S nosilec pravic za njihovo uporabo, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse pravice so pridržane. Celotna vsebina spletnega mesta P&S je zaščitena z avtorskimi pravicami in jo lahko uporabniki uporabljate le v zasebne in nekomercialne namene in nikakor ne v javne ali komercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, razmnoževanje in distribucija, ponovno objavljanje, prevajanje, širjenje ali kakršnokoli obdelovanje vsebine spletnega mesta P&S.

Blagovne in storitvene znamke, objavljene na spletnem mestu P&S, so last P&S oz. je P&S imetnica pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi. Uporaba teh blagovnih in storitvenih znamk je prepovedana. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Kot uporabnik ste dolžni v okviru dovoljene uporabe vsebin spletnega mesta P&S ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila. Nepooblaščena uporaba ali zloraba katerekoli registrirane blagovne znamke ali logotipa P&S ni dovoljena. Kot uporabnik ste seznanjeni, da lahko P&S v primeru kršitve avtorskih ali drugih pravic intelektualne lastnine proti kršitelju sproži civilni in/ali kazenski postopek. 

 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

P&S se zaveda, da je varovanje osebnih podatkov za uporabnike zelo pomembno, zato se obvezuje, da bo skrbno varovala podatke uporabnikov in jih upravljala in obdelovala zakonito in izključno za namene, za katere jih uporabnik spletnega mesta P&S posreduje. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo na spletnem mestu P&S, bo vsakokrat upravljala in obdelovala v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, vključno z določbami Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL EU L 119; Splošna uredba o varstvu podatkov), veljavno nacionalno zakonodajo in na podlagi Izjave o varstvu osebnih podatkov.

P&S se hkrati obvezuje, da bo podatke uporabnikov varovala v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012 s spremembami in dopolnitvami; ZEKom-1, ). Kot večina spletnih strani tudi spletno mesto P&S uporablja piškotke za pravilno delovanje določenih storitev in boljšo uporabnikovo izkušnjo. Piškotki so majhne podatkovne enote, ki P&S omogočajo primerjavo novih in predhodnih obiskovalcev, razumevanje, kako ti uporabljajo spletno mesto P&S in, ki nam posredujejo podatke, s katerimi lahko naredimo prihodnji obisk spletnega mesta P&S bolj prijeten in učinkovit. Kot uporabnik spletnega mesta P&S lahko piškotke kadarkoli sprejmete ali jih zavrnete. Če ne želite sprejemati piškotkov, nastavite svoj brskalnik tako, da izbriše vse piškotke s trdega diska računalnika, jih blokira ali vas opozori, preden se piškotek shrani na disk. Če ne želite spremeniti uporabe piškotkov, preprosto nadaljujte na spletno mesto P&S. 

 

Izključitev odgovornosti upravljavca

P&S se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurne, natančne in preverjene podatke na spletnem mestu P&S, vendar opozarja uporabnike, da so vse vsebine informativnega značaja, zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo veljavnost, točnost, popolnost in/ali celovitost.

P&S ne prevzema odgovornosti za kakršnakoli dejanja, izvedena na osnovi vsebin spletnega mesta P&S.

Spletno mesto P&S vključuje povezave s spletnimi stranmi drugih upravljavcev, nad katerimi P&S nima nobenega nadzora, zato P&S ne more jamčiti in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli morebitne nezakonite vsebine ali odgovornosti za zaščito podatkov ali druge pravne kršitve na teh straneh. P&S bo v primeru ugotovljenih kršitev veljavne zakonodaje nemudoma odstranila kakršnokoli povezavo ali vsebino na spletnem mestu P&S.

P&S ne prevzema odgovornosti za občasno nedelovanje spletnega mesta P&S, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnost, ki bi lahko izhajala iz obstoja spletnega mesta P&S, dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali je bila P&S obveščena o možnosti take škode.

Kot uporabnik uporabljate spletno mesto P&S na lastno odgovornost. P&S ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi uporabe spletnega mesta P&S.

 

Odgovornost uporabnika

Spletnega mesta P&S in/ali storitev ni dovoljeno uporabljati tako, da bi lahko poškodovali, onemogočili, preobremenili ali škodili spletnemu mestu P&S. Prav tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom in/ali upravljavcu. Pridobivanje kakršnegakoli gradiva ali informacij na spletnem mestu P&S s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega mesta, ni dovoljeno. Uporaba spletnega mesta P&S in storitev je prepovedana za prenašanje škodljivih ali zlonamernih programov. Prepovedana je tudi kakršnakoli druga zloraba spletnega mesta P&S in storitev.

Kot uporabnik spletnega mesta P&S se zavezujete, da z uporabo spletnega mesta P&S ne boste kršili veljavne zakonodaje, splošnih pogojev, načel morale in etike in pravic tretjih oseb (pravic industrijske lastnine, avtorskih pravic in sorodnih pravic tretjih oseb) in da spletnega mesta P&S ne boste uporabljali v nezakonite namene.

Kot uporabnik spletnega mesta P&S v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarjate za vso škodo, ki nastane, če spletno mesto P&S in/ali storitve uporabljate v komercialne namene ali če spletno mesto P&S in/ali storitve uporabljate za prenašanje škodljivih ali zlonamernih programov, kakor tudi, če spletno mesto P&S in/ali storitve zlorabite na kakršenkoli drug način ali ga uporabljate za nezakonite namene.

 

Končne določbe

Če je, ali postane, katero izmed določil teh splošnih pogojev nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost drugih določil splošnih pogojev. Kot uporabnika spletnega mesta P&S vas prosimo, da morebitne nepravilnosti in/ali kršitve teh splošnih pogojev in/ali veljavne zakonodaje na spletnem mestu P&S nemudoma sporočite na naš naslov:

P&S CAPITAL d.o.o.
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
Zadnja posodobitev: maj 2018