Vrednotenje nepremičnin

Vrednotenje nepremičnin

Različni nameni:

  • Računovodskega poročanja
  • Pridobivanja hipotekarnih posojil
  • Prodaje in nakupa na prostem trgu
  • Strateške/poslovne odločitve

Vrednotenje nepremičnin je pomembno tako v sklopu vrednotenja podjetja za poslovno nepotrebne nepremičnine kot tudi kot samostojna storitev. Pri tem je pomembno, da ocenitev vrednosti nepremičnin odraža lastnosti nepremičnin in razmere na nepremičninskem trgu, saj le tako je ocenitev osnova za poslovne odločitve ali druge namene.

Reference

calcit
dzs
telekom
gorenje
sdh
kapitalska družba
btc
triglav