Prodaje in nakupi nepremičnin

Prodaja nepremičnin

  • Iskanje potencialnih investitorjev
  • Preverjanje stanja nepremičnine
  • Seznanitev naročitelja z okoliščinami
  • Sodelovanje pri sklepanju pogodbe
  • Sodelovanje pri primopredaji

Nakupi nepremičnin

  • Iskanje potencialnih investitorjev
  • Preverjanje stanja nepremičnine
  • Pogajanja
  • Sodelovanje pri sklepanju pogodbe
  • Sodelovanje pri primopredaji

Prodaja/nakup kompleksnih poslovnih nepremičnin je zahteven postopek. Prepričani smo, da smo v edinstvenem položaju, da uspešno zaključimo prodajo/nakup nepremičnine, saj je poleg številnih izkušenj, s katerimi razpolagamo, naša konkurenčna prednost predvsem izvajanje celovitih transakcijskih storitev za stranko na enem mestu.

 

Reference

Kemomed
Golf
Metronik
calcit
perftech
control
petrol
marifarm
power
m&silosi
elan