Prodaje in nakupi nepremičnin

Prodaja nepremičnin

  • Iskanje potencialnih investitorjev
  • Preverjanje stanja nepremičnine
  • Seznanitev naročitelja z okoliščinami
  • Sodelovanje pri sklepanju pogodbe
  • Sodelovanje pri primopredaji

Nakupi nepremičnin

  • Iskanje potencialnih investitorjev
  • Preverjanje stanja nepremičnine
  • Pogajanja
  • Sodelovanje pri sklepanju pogodbe
  • Sodelovanje pri primopredaji

Prodaja/nakup kompleksnih poslovnih nepremičnin je zahteven postopek. Prepričani smo, da smo v edinstvenem položaju, da uspešno zaključimo prodajo/nakup nepremičnine, saj je poleg številnih izkušenj, s katerimi razpolagamo, naša konkurenčna prednost predvsem izvajanje celovitih transakcijskih storitev za stranko na enem mestu.

 

Reference

Kemomed
Golf
Metronik
calcit
perftech
control
petrol
marifarm
power
m&silosi
elan

Sorodne novice

P&S CAPITAL je uspešno svetoval pri prevzemu podjetja OC IMP Klima d.o.o.

P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.

read more