Prodaje in nakupi slabih posojil (NPL)

Prodaja slabih posojil

  • Priprava dokumentov za prodajo (tudi “loan tape”)
  • Aktivno iskanje investitorjev
  • Ocena prispelih nezavezujočih ponudb
  • Izbor ožjega kroga investitorjev
  • Skrbni pregled in zaključek transakcije

Nakupi slabih posojil

  • Iskanje primernih portfeljev/posameznih NPL-jev
  • Analize in vrednotenje za nakup
  • Priprava nezavezujoče ponudbe
  • Skrbni pregled in zavezujoča ponudba
  • Pogajanja in zaključek transakcije

Z vključenostjo v večje število transakcij v Sloveniji in preko sodelovanja s tujimi investitorji, smo dobili izkušnje na področju razumevanja posebnosti pri nakupu in prodajah, bodisi portfeljev slabih posojil, bodisi nedonosnih posojil posameznih podjetij.

Reference

 
 

Sorodne novice