Prodaje in nakupi slabih posojil (NPL)

Prodaja slabih posojil

  • Priprava dokumentov za prodajo (tudi “loan tape”)
  • Aktivno iskanje investitorjev
  • Ocena prispelih nezavezujočih ponudb
  • Izbor ožjega kroga investitorjev
  • Skrbni pregled in zaključek transakcije

Nakupi slabih posojil

  • Iskanje primernih portfeljev/posameznih NPL-jev
  • Analize in vrednotenje za nakup
  • Priprava nezavezujoče ponudbe
  • Skrbni pregled in zavezujoča ponudba
  • Pogajanja in zaključek transakcije

Z vključenostjo v večje število transakcij v Sloveniji in preko sodelovanja s tujimi investitorji, smo dobili izkušnje na področju razumevanja posebnosti pri nakupu in prodajah, bodisi portfeljev slabih posojil, bodisi nedonosnih posojil posameznih podjetij. Slaba posojila prodajamo oz. pomagamo kupcem pa pri nakupu slabih posojil.

 

Sorodne novice

P&S CAPITAL je uspešno svetoval pri prevzemu podjetja OC IMP Klima d.o.o.

P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.

read more