Organizacijski

Organizacijski

  • Pregled organizacijske strukture podjetja
  • Pregled osnovnih poslovnih procesov
  • Proučitev točk obdelave/posredovanja podatkov
  • Proučitev krogotoka dokumentacije za knjiženje
  • Pregled dobičkonosnosti posameznih segmentov
  • Pregled strojne arhitekture in modulov informacijskega sistema

Organizacijski skrbni pregled omogoči kupcu ali obstoječemu lastniku, da lahko oceni zmožnost obstoječe organizacije podjetja, da uresniči zastavljen poslovni načrt oziroma svoj potencial.

Reference

m&silosi
adria
adria t
arex
gostol
inos
koto
retal
litostroj
sid
studio
svea
aha
abanka

Sorodne novice

P&S CAPITAL je uspešno svetoval pri prevzemu podjetja OC IMP Klima d.o.o.

P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.

read more