Organizacijski

Organizacijski

  • Pregled organizacijske strukture podjetja
  • Pregled osnovnih poslovnih procesov
  • Proučitev točk obdelave/posredovanja podatkov
  • Proučitev krogotoka dokumentacije za knjiženje
  • Pregled dobičkonosnosti posameznih segmentov
  • Pregled strojne arhitekture in modulov informacijskega sistema

Organizacijski skrbni pregled omogoči kupcu ali obstoječemu lastniku, da lahko oceni zmožnost obstoječe organizacije podjetja, da uresniči zastavljen poslovni načrt oziroma svoj potencial.

Reference

 
 

Sorodne novice