Prestrukturiranje sredstev/ obveznosti

Prestrukturiranje sredstev/ obveznosti

  • Zmanjšanje dolgov v bilanci stanja
  • Prestrukturiranje dolgov
  • Ocena primernosti zastav za posojila
  • Pogajanja z upniki
  • Optimizacija strukture kapitala

Učinkovito prestrukturiranje pogosto zahteva spremembe v bilanci stanja. Zato morajo podjetja prestrukturirati svoj dolg in zagotoviti dodatno financiranje obratih sredstev in obstoječega dolga, kar je pomemben korak pri njihovem prestrukturiranju/preobratu. Naši strokovnjaki lahko svetujejo podjetju, posojilodajalcem ali lastnikom.

Reference

Svea
dg69
semenarna
ach
dzs
terme čatež
delo
agroruše
kograd
pivovarna laško
Robotika

Sorodne novice

P&S CAPITAL je uspešno svetoval pri prevzemu podjetja OC IMP Klima d.o.o.

P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.

read more