Prestrukturiranje sredstev/obveznosti

Prestrukturiranje sredstev/ obveznosti

  • Zmanjšanje dolgov v bilanci stanja
  • Prestrukturiranje dolgov
  • Ocena primernosti zastav za posojila
  • Pogajanja z upniki
  • Optimizacija strukture kapitala

Učinkovito prestrukturiranje pogosto zahteva spremembe v bilanci stanja. Zato morajo podjetja prestrukturirati svoj dolg in zagotoviti dodatno financiranje obratih sredstev in obstoječega dolga, kar je pomemben korak pri njihovem prestrukturiranju/preobratu. Naši strokovnjaki lahko svetujejo podjetju, posojilodajalcem ali lastnikom.

Reference

 
 

Sorodne novice