Pridobivanje dodatnega kapitala

Pridobivanje dodatnega kapitala / dokapitalizacija

  • Oblikovanje ustrezne strukture financiranja
  • Identifikacija primernih virov in potencialnih investitorjev
  • Pogajanja in strukturiranje transakcije
  • Izpeljava transakcije in zaključitev postopka

Kadar želi podjetje pridobiti sveži kapital za širitev svojih aktivnosti, za reorganizacijo poslovanja ali za kateri koli drugi namen, je bistvenega pomena, da podjetje identificira primerne vire kapitala glede na namen financiranja in hkrati potencialnim investitorjem svojo zgodbo predstavi na ustrezen in njim zanimiv način.

Reference

 
 

Sorodne novice