Svetovanje pri transakcijah

Svetovanje pri transakcijah

Številni prevzemi, dokapitalizacije, prodaje in nakupi podjetij in drugih sredstev so neuspešni, ker postopki niso izvedeni pravilno, kar vodi v nedoseganje optimalne prodajne cene ali preplačilo prevzemnih tarč. Mi imamo znanje in izkušnje za učinkovito izpeljavo transakcij:

  • 30 let izkušenj, več kot 1.600 transakcij, sodelovali že pri prvih privatizacijah in prodajah slovenskih podjetij tujim investitorjem v začetku devetdesetih let.
  • Imamo številne reference, od transakcij z manjšimi podjetji do transakcij z največjimi slovenskimi podjetji ter tudi s poslovnimi nepremičninami in slabimi bančnimi terjatvami.
  • Pri večjih transakcijah smo sodelovali tudi z mednarodnimi finančni institucijami kot so Erste Bank Vienna, Bank of America Merrill Lynch London, Houlihan Lokey London, VTB Bank Vienna, VR Capital, DDM, itd.
  • Poglobljeno poznavanje in izkušnje z različnimi pristopi pri prodajah in nakupih.
  • Izkušnje smo pridobili tudi z izpeljavo lastnih nakupov in prodaj podjetij.
  • NNudimo finančne, pravne in davčne storitve na enem mestu za povečanje učinkovitosti izpeljave transakcij.

Reference

Kemomed
Golf
Metronik
calcit
perftech
control
petrol
marifarm
power
m&silosi
elan