Korporativna strategija

Korporativna strategija

  • Dolgoročna vizija, ki motivira ekipo in privablja vlagatelje
  • Strategija portfelja dejavnosti za dosego vizije
  • Korporativne politike in procesi
  • Merjenje uspešnosti strateških usmeritev

Naloga korporativne strategije je maksimiranje vrednost za delničarje, kar pomeni, da je vrednost podjetja kot celote večja od vsote njegovih delov. Korporativna strategija je stalni proces, zlasti v današnjih nestabilnih konkurenčnih okoljih. Dosledno zagotavljanje ustvarjanja vrednosti zahteva, da podjetja izboljšujejo svoje sposobnosti in redno preverjajo svoje strategije.

Reference

Semenarna
Terme čatež
btc
žito
intereuropa
nama
dsu
sidg
riko
sanolabor
vipava

Sorodne novice

P&S CAPITAL je uspešno svetoval pri prevzemu podjetja OC IMP Klima d.o.o.

P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.

read more