Korporativna strategija

Korporativna strategija

  • Dolgoročna vizija, ki motivira ekipo in privablja vlagatelje
  • Strategija portfelja dejavnosti za dosego vizije
  • Korporativne politike in procesi
  • Merjenje uspešnosti strateških usmeritev

Naloga korporativne strategije je maksimiranje vrednost za delničarje, kar pomeni, da je vrednost podjetja kot celote večja od vsote njegovih delov. Korporativna strategija je stalni proces, zlasti v današnjih nestabilnih konkurenčnih okoljih. Dosledno zagotavljanje ustvarjanja vrednosti zahteva, da podjetja izboljšujejo svoje sposobnosti in redno preverjajo svoje strategije.

Reference

 
 

Sorodne novice