Pravni

Pravni

  • Statusno pravni dokumenti
  • Korporativna organizacijska & pravna struktura
  • Preostala pravna dokumentacija
  • Druga pravna presoja

Naši pravni strokovnjaki v okviru pravnega skrbnega pregleda pregledajo pravne vidike poslovanja podjetja s ciljem, da ugotovijo stopnjo morebitnih pravnih tveganj za kupca oziroma prodajalca.

Reference

m&silosi
adria
adria t
arex
gostol
inos
koto
retal
litostroj
sid
studio
svea
aha
abanka