Vrednotenje neopredmetenih sredstev

Vrednotenje neopredmetenih sredstev

  • Blagovnih znamk, licenc in patentov
  • Baze naročnikov
  • Portfelja poslovnih partnerjev
  • Tehnologije
  • Posebnih znanj zaposlenih

Vse večjo veljavo pridobivajo neopredmetena sredstva, ki so običajno najpomembnejši dejavniki vrednosti podjetja. Tudi sodobni računovodski standardi dajejo vse večji poudarek tovrstnim sredstvom. Prilagodili smo metodologije vrednotenja neopredmetenih sredstev iz razvitih tržnih ekonomij razmeram v Jugovzhodni Evropi.

Reference

 
 

Sorodne novice