Kontakt

Podjetja v skupini:

P&S CAPITAL d.o.o.
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana, Slovenija

MŠ: 1581899000
DŠ: SI24137545
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št. 1/34289/00.
Osnovni kapital znaša 3.351.877,82 EUR in je v celoti vplačan.

P&S POSLOVNE REŠITVE d.o.o.
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana, Slovenija

MŠ: 3883396000
DŠ: SI51253151
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Osnovni kapital znaša 7.500,00 EUR in je v celoti vplačan.

P&S SVETOVANJE d.o.o.
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana, Slovenija

MŠ: 3278964000
DŠ: SI41632443
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Osnovni kapital znaša 7.500,00 EUR in je v celoti vplačan.

P&S CAPITAL Bulgaria
fl. 3, 122, Ovche pole Str.,
Zona B-18, district of Vazrazhdane,
1303 Sofia, Bulgaria

P&S CAPITAL Romania
block M11, Pantelimon street no.
72-74, district 2
013981 Bucharest, Romania

P&S EAST GROWTH S.à r.l.
6 Rue, Eugène Rupert
L-2453 Luxembourg, Luxembourg

P&S GROWTH S.C.A.
BP 027 – West Side Village – 89 E, Parc d’Activités
L-8308 Capellen, Grand-Duchy of Luxembourg