Prodaje in nakupi/prevzemi podjetij

Prodaja podjetij

  • Priprava dokumentov za prodajo
  • Aktivno trženje podjetja
  • Ocena prispelih nezavezujočih ponudb
  • Izbira kupcev in skrbni pregled
  • Pogajanja in zaključek transakcije

Nakupi/prevzemi podjetij

  • Iskanje primernih tarč
  • Analize in vrednotenje za nakup
  • Priprava nezavezujoče ponudbe
  • Skrbni pregled in zavezujoča ponudba
  • Pogajanja in zaključek transakcije

Prodaja oz. nakup/prevzem podjetja ima dolgoročne posledice za lastnike in podjetje. Zato je pomembno, da je postopek izpeljan učinkovito in strokovno. Naši finančni in pravni strokovnjaki ves čas postopka svetujejo lastnikom ali investitorjem in jih usmerjajo k čim bolj učinkoviti izbiri postopkov za optimalno prodajo ali prevzem/nakup podjetja.

Ko gre za prevzem podjetja vedno svetujemo tako, da bo prevzemnik imel dolgoročne koristi iz te transakcije

Reference

Kemomed
Golf
Metronik
calcit
perftech
control
petrol
marifarm
power
m&silosi
elan