Prodaje in nakupi/prevzemi podjetij

Prodaja podjetij

  • Priprava dokumentov za prodajo
  • Aktivno trženje podjetja
  • Ocena prispelih nezavezujočih ponudb
  • Izbira kupcev in skrbni pregled
  • Pogajanja in zaključek transakcije

Nakupi/prevzemi podjetij

  • Iskanje primernih tarč
  • Analize in vrednotenje za nakup
  • Priprava nezavezujoče ponudbe
  • Skrbni pregled in zavezujoča ponudba
  • Pogajanja in zaključek transakcije

Prodaja oz. nakup/prevzem podjetja ima dolgoročne posledice za lastnike in podjetje. Zato je pomembno, da je postopek izpeljan učinkovito in strokovno. Naši finančni in pravni strokovnjaki ves čas postopka svetujejo lastnikom ali investitorjem in jih usmerjajo k čim bolj učinkoviti izbiri postopkov za optimalno prodajo ali prevzem/nakup podjetja.

Ko gre za prevzem podjetja vedno svetujemo tako, da bo prevzemnik imel dolgoročne koristi iz te transakcije

Reference

Kemomed
Golf
Metronik
calcit
perftech
control
petrol
marifarm
power
m&silosi
elan

Sorodne novice

P&S CAPITAL je uspešno svetoval pri prevzemu podjetja OC IMP Klima d.o.o.

P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.

read more