Mnenje o pravičnosti transakcije “Fairness opinion”

Mnenje o pravičnosti transakcije “Fairness opinion”

Različni nameni:

  • Nakup/prodajo podjetja
  • Združitev
  • Javne in zasebne ponudbe delnic
  • Transkakcije med povezanimi osebami
  • Joint-venture

Odločevalci so dolžni ravnati skrbno in odgovorno pri vsaki opravljeni transakciji. Nepristranske zunanje ocenitve so ključne pri preverjanju, če je transakcija izvedena po pošteni vrednosti. Naše storitve namenjene odgovornim osebam v upravah podjetij, investitorjem, pooblaščencem in drugim odločevalcem.

Reference

calcit
dzs
telekom
gorenje
sdh
kapitalska družba
btc
triglav