Finančni

Finančni

  • Analiza prihodkov
  • Analiza izkaza poslovnega izida
  • Analiza obratnega kapitala
  • Analiza investicij in odprodaj osnovnih sredstev
  • Pregled obstoječih in potencialnih obveznosti
  • Ocena finančne moč, likvidnosti & solventnosti

Cilj finančnega skrbnega pregleda pri nakupu/prodaji podjetja je predstavitev vseh bistvenih elementov, ki so potrebni za oceno finančnega položaja, najpomembnejših dejavnikov uspešnosti poslovanja in največjih tveganj, s katerimi se sooča poslovanje podjetja. Zato naši strokovnjaki uporabljajo lastne metode analiziranja, ki so bile razvite v okviru skrbnih pregledov v državah JV Evrope.

Reference

m&silosi
adria
adria t
arex
gostol
inos
koto
retal
litostroj
sid
studio
svea
aha
abanka