Finančni

Finančni

  • Analiza prihodkov
  • Analiza izkaza poslovnega izida
  • Analiza obratnega kapitala
  • Analiza investicij in odprodaj osnovnih sredstev
  • Pregled obstoječih in potencialnih obveznosti
  • Ocena finančne moč, likvidnosti & solventnosti

Cilj finančnega skrbnega pregleda pri nakupu/prodaji podjetja je predstavitev vseh bistvenih elementov, ki so potrebni za oceno finančnega položaja, najpomembnejših dejavnikov uspešnosti poslovanja in največjih tveganj, s katerimi se sooča poslovanje podjetja. Zato naši strokovnjaki uporabljajo lastne metode analiziranja, ki so bile razvite v okviru skrbnih pregledov v državah JV Evrope.

Reference

m&silosi
adria
adria t
arex
gostol
inos
koto
retal
litostroj
sid
studio
svea
aha
abanka

Sorodne novice

P&S CAPITAL je uspešno svetoval pri prevzemu podjetja OC IMP Klima d.o.o.

P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.

read more