Vrednotenje slabih/ nedonosnih posojil (NPL)

Vrednotenje slabih/ nedonosnih posojil (NPL)

  • NPL posameznih podjetij
  • Portfelje NPL različnih podjetij
  • Portfelje NPL fizičnih oseb

Na podlagi naših izkušenj pri vrednotenju kapitala in sredstev podjetij, v kombinaciji z izkušnjami pri transakcijah z nedonosnimi posojili smo sposobni oceniti tržno vrednost nedonosnih posojil in njihovega zavarovanja, pri čemer uporabljamo lastne metodologije vrednotenja.

Reference

calcit
dzs
telekom
gorenje
sdh
kapitalska družba
btc
triglav