Strateško načrtovanje

Strateško načrtovanje

  • Preučite strategijo v različnih časovnih obdobjih
  • Redno izpostavljajte strateški dialog
  • Vključitev čim več delov podjetja
  • Izvajanje in spremljanje uresničitve strategije

Najboljši procesi strateškega načrtovanja so osredotočeni na pripravljenost za spremembe in prilagodljivost, ne na birokracijo. Njihov cilj je spodbuditi ustvarjanje dolgoročnih vrednosti v hitro spreminjajočih se okoljih. Zato je napačno prepričanje, da gre pri strateškem načrtovanju le za letne proračune in petletne načrte.

Reference

Semenarna
Terme čatež
btc
žito
intereuropa
nama
dsu
sidg
riko
sanolabor
vipava

Sorodne novice

P&S CAPITAL je uspešno svetoval pri prevzemu podjetja OC IMP Klima d.o.o.

P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.

read more