Strateško načrtovanje

Strateško načrtovanje

  • Preučite strategijo v različnih časovnih obdobjih
  • Redno izpostavljajte strateški dialog
  • Vključitev čim več delov podjetja
  • Izvajanje in spremljanje uresničitve strategije

Najboljši procesi strateškega načrtovanja so osredotočeni na pripravljenost za spremembe in prilagodljivost, ne na birokracijo. Njihov cilj je spodbuditi ustvarjanje dolgoročnih vrednosti v hitro spreminjajočih se okoljih. Zato je napačno prepričanje, da gre pri strateškem načrtovanju le za letne proračune in petletne načrte.

Reference

 
 

Sorodne novice