Davčni

Davčni

  • Davek na dodano vrednost
  • Dohodnina in druge sheme za nadomestila zaposlenim
  • Trenutni davčni spori
  • Davčne posledice transakcij s povezanimi osebami

Davčni skrbni pregled vsebuje analizo vseh elementov, ki so nujni za objektivno oceno plačila dejanskih davčnih obveznosti in oceno potencialnih davčnih obveznosti.

Reference

m&silosi
adria
adria t
arex
gostol
inos
koto
retal
litostroj
sid
studio
svea
aha
abanka