Davčni

Davčni

  • Davek na dodano vrednost
  • Dohodnina in druge sheme za nadomestila zaposlenim
  • Trenutni davčni spori
  • Davčne posledice transakcij s povezanimi osebami

Davčni skrbni pregled vsebuje analizo vseh elementov, ki so nujni za objektivno oceno plačila dejanskih davčnih obveznosti in oceno potencialnih davčnih obveznosti.

Reference

 
 

Sorodne novice