Načrtovanje likvidnosti

Načrtovanje likvidnosti

  • Kratkoročno upravljanje in spremljanje denarnega toka
  • Napovedovanje denarnega toka
  • Predlogi za povečanje likvidnosti
  • Upravljanje z obratnim kapitalom

Za podjetja, ki imajo denarni likvidnostne težave, je proaktivno kratkotrajno upravljanje denarnega toka pogosto nujna strategija za podaljšanje časa, potrebnega za pripravo, pogajanja in izvedbo načrta za prestrukturiranje. Aktivno kratkoročno upravljanje denarnega toka je nujno za ugotovitev rezerv pri obratnem kapitalu in drugih izboljšav denarnega toka, da se poveča razpoložljiva likvidnost.

Reference

Svea
dg69
semenarna
ach
dzs
terme čatež
delo
agroruše
kograd
pivovarna laško
Robotika