Prostovoljna/prisilna poravnava

Prostovoljna ali prisilna poravnava podjetja

  • Priprava in izvedba učinkovitih strateških načrtov finančnega prestrukturiranja za uspešnejše prestrukturiranje
  • Uporaba predstečajnih/insolvenčnih postopkov za prestrukturiranje velikih obveznosti ali doseganje izstopa za deležnike

Prisilna poravnava podjetja je lahko zahteven in kompleksen postopek, zato naši strokovnjaki uporabljajo svoje strokovno znanje o predstečajnih / insolvenčnih postopkih ter drugih izvršilnih postopkih za svetovanje pri nadaljnjih korakih pri odpravi insolventnosti. Tako maksimiramo interese za deležnike (posojilodajalce, podjetje ali lastnike) z uporabo prostovoljnih ali formalnimi postopkov.

Reference

Svea
dg69
semenarna
ach
dzs
terme čatež
delo
agroruše
kograd
pivovarna laško
Robotika

Sorodne novice

P&S CAPITAL je uspešno svetoval pri prevzemu podjetja OC IMP Klima d.o.o.

P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.

read more