Prostovoljna/prisilna poravnava

Prostovoljna ali prisilna poravnava podjetja

  • Priprava in izvedba učinkovitih strateških načrtov finančnega prestrukturiranja za uspešnejše prestrukturiranje
  • Uporaba predstečajnih/insolvenčnih postopkov za prestrukturiranje velikih obveznosti ali doseganje izstopa za deležnike

Prisilna poravnava podjetja je lahko zahteven in kompleksen postopek, zato naši strokovnjaki uporabljajo svoje strokovno znanje o predstečajnih / insolvenčnih postopkih ter drugih izvršilnih postopkih za svetovanje pri nadaljnjih korakih pri odpravi insolventnosti. Tako maksimiramo interese za deležnike (posojilodajalce, podjetje ali lastnike) z uporabo prostovoljnih ali formalnimi postopkov.

Reference

Svea
dg69
semenarna
ach
dzs
terme čatež
delo
agroruše
kograd
pivovarna laško
Robotika