Informacijske tehnologije

Informacijske tehnologije

  • Ocena trenutnih zmogljivosti IT infrastrukture, programov, organizacijske strukture in procesov
  • Ocena zmožnosti IT podpore rasti podjetja
  • Analiza tveganj IT sistema
  • Proučitev krogotoka dokumentacije za knjiženje
  • Analiza ustreznosti IT stroškov in investicij

Skrbni pregled informacijske tehnologije razkriva stanje IT sistema, potrebne investicije v IT opremo in programe, sisteme varovanja podatkov, veljavnost programskih licenc in kompatibilnost z IT sistemi potencialnega prevzemnika, kar je pomembno za prevzemnika ali za obstoječega lastnika.

Reference

 
 

Sorodne novice