Informacijske tehnologije

Informacijske tehnologije

  • Ocena trenutnih zmogljivosti IT infrastrukture, programov, organizacijske strukture in procesov
  • Ocena zmožnosti IT podpore rasti podjetja
  • Analiza tveganj IT sistema
  • Proučitev krogotoka dokumentacije za knjiženje
  • Analiza ustreznosti IT stroškov in investicij

Skrbni pregled informacijske tehnologije razkriva stanje IT sistema, potrebne investicije v IT opremo in programe, sisteme varovanja podatkov, veljavnost programskih licenc in kompatibilnost z IT sistemi potencialnega prevzemnika, kar je pomembno za prevzemnika ali za obstoječega lastnika.

Reference

m&silosi
adria
adria t
arex
gostol
inos
koto
retal
litostroj
sid
studio
svea
aha
abanka

Sorodne novice

P&S CAPITAL je uspešno svetoval pri prevzemu podjetja OC IMP Klima d.o.o.

P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.

read more