Pridobitev posojila pri banki za prestrukturiranje

Pridobitev posojila pri banki za prestrukturiranje

  • Priprava poslovno/investicijskega elaborata
  • Priprava načrtov izkazov poslovanja
  • Opredelitev sprejemljivih pogojev kreditiranja
  • Oddaja vloge in druge dokumentacije
  • Sodelovanje pri pogovorih z banko

Če podjetje potrebuje posojilo pri banki (za potrebe prestrukturiranja), kvalitetni poslovni načrt in podporni načrt izkazov poslovanja sta bistvenega pomena za uspešno pridobitev, pri čemer je izhodišče pravilno zastavljena strategija. Poleg izdelave ustreznih dokumentov naši izkušeni svetovalci pomagajo naročniku pri usklajevanjih in pogovorih z banko.

Reference

Svea
dg69
semenarna
ach
dzs
terme čatež
delo
agroruše
kograd
pivovarna laško
Robotika

Sorodne novice

P&S CAPITAL je uspešno svetoval pri prevzemu podjetja OC IMP Klima d.o.o.

P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.

read more