Pridobitev posojila pri banki za prestrukturiranje

Pridobitev posojila pri banki za prestrukturiranje

  • Priprava poslovno/investicijskega elaborata
  • Priprava načrtov izkazov poslovanja
  • Opredelitev sprejemljivih pogojev kreditiranja
  • Oddaja vloge in druge dokumentacije
  • Sodelovanje pri pogovorih z banko

Če podjetje potrebuje posojilo pri banki (za potrebe prestrukturiranja), kvalitetni poslovni načrt in podporni načrt izkazov poslovanja sta bistvenega pomena za uspešno pridobitev, pri čemer je izhodišče pravilno zastavljena strategija. Poleg izdelave ustreznih dokumentov naši izkušeni svetovalci pomagajo naročniku pri usklajevanjih in pogovorih z banko.

Reference

Svea
dg69
semenarna
ach
dzs
terme čatež
delo
agroruše
kograd
pivovarna laško
Robotika