Vrednotenje podjetij

Vrednotenje podjetij

P&S CAPITAL sodi med pionirje na področju ocenjevanja vrednosti v Vzhodni Evropi. Že v letu 1989 smo začeli uveljavljati standarde modernih poslovnih financ in od tedaj je koncept »vrednosti« v svetu presegel okvire finančnega modeliranja ter prešel v način razmišljanja o vzrokih in posledicah poslovnih odločitev. 

Naše osnovno vodilo je ocenjevanje vrednosti, ki je čim bližje dejanskim dogodkom na kapitalskih trgih, kar temelji na enaindvajsetletnih izkušnjah v celotni Jugovzhodni in Vzhodni Evropi, podrobnem poznavanju številnih panog in širokem teoretičnem znanju o vrednotenju. Projekte ocenjevanja vrednosti skušamo vedno potrditi z dejansko opravljenimi transakcijami na osnovi ocenjene vrednosti. Našo uspešnost pri tem dokazujejo številne uspešno izvedene transakcije s podjetji v preteklosti, ki jim je kot osnova služila ocenjena vrednost z naše strani.

V okviru procesa vrednotenja uporabljamo najsodobnejše koncepte vrednotenja:

  • dohodkovni, ki temelji na diskontiranju pričakovanih donosov
  • tržni, ki zajema uporabo multiplikatorjev primerljivih podjetij ali primerljivih transakcij in
  • stroškovni, ki temelji na vrednotenju sredstev in obveznosti podjetij

Kontaktna oseba za vse nadaljnje informacije o vrednotenju podjetij, neopredmetenih sredstev ter nepremičnin in opreme je Dean Mikolič, direktor, na telefonski številki 01 234 33 00 ali na elektronskem naslovu info@p-s.com.

Sorodne novice

Reference

Elan
Glavni, Vrednotenje
Petrol
Glavni, Pravno svetovanje, Transakcije s podjetji, Vrednotenje