Vrednotenje neopredmetenih sredstev

Vrednotenje neopredmetenih sredstev

V sodobni tržni ekonomiji vse večjo veljavo pridobivajo neopredmetena sredstva, ki so običajno najpomebnejši dejavniki vrednosti podjetja. Tudi sodobni računovodski standardi dajejo vse večji poudarek tovrstnim sredstvom. Na osnovi številnih lastnih izkušenj smo prilagodili metodologije vrednotenja neopredmetenih sredstev iz razvitih tržnih ekonomij razmeram v Jugovzhodni Evropi tako za namene računovodskega poročanja kot tudi za izpeljavo nakupa oziroma prodaje.

VREDNOTENJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV, ki zajema vrednotenje

  • blagovnih znamk licenc in patentov
  • baze naročnikov
  • portfelja poslovnih partnerjev
  • tehnologije
  • posebnih znanj zaposlenih ali drugih neopredmetenih sredstev Vrednotenje za različne namene (računovodsko poročanje, transakcije, licenčnine
  • vsa vrednotenja so lahko za različne namene (računovodsko poročanje, transakcije, licenčnine,…)

Sorodne novice

Reference

Elan
Glavni, Vrednotenje
Petrol
Glavni, Pravno svetovanje, Transakcije s podjetji, Vrednotenje