Vrednotenje NPL-ov

Vrednotenje NPL-ov

Kot posledica finančne in bančne krize v Sloveniji in jugovzhodni Evropi se je obseg nedonosnih posojil (NPL) znatno povečal. Banke in slovenska Družba za upravljanje terjatev bank v današnjih časih povprašujejo po svetovanju z vidika možnosti za odprodajo in saniranje slabih terjatev. V takem okolju je ključnega pomena razumevanje tržne vrednosti narave in NPL-ov, ki so v bilancah bank.

Na podlagi naših izkušenj nudimo vrednotenje nedonosnih posojil posameznih podjetij ali NPL portfeljev. Na podlagi naših izkušenj pri vrednotenju kapitala in sredstev podjetij, v kombinaciji z dostopom do kupcev in prodajalcev nedonosnih posojil smo sposobni oceniti tržno vrednost nedonosnih posojil in njihovega zavarovanja, za namen prodaje ali nakupa.

Storitve ocenitve nedonosnih posojil vključujejo:

  • Oceno vrednosti NPL-ov posameznih podjetij (Single corporate non-performing loans)
  • Oceno vrednosti portfeljev NPL-ov (corporate in retail)

Sorodne novice

Reference

Elan
Glavni, Vrednotenje
Petrol
Glavni, Pravno svetovanje, Transakcije s podjetji, Vrednotenje