Bolgarska vlada načrtuje dodatno zadolževanje pri tujih investitorjih v višini EUR 1,2 mrd v letu 2012. Večina sredstev naj bi vlada zbrala s prodajo novih obveznic, primarno pa naj bi bila zbrana sredstva namenjena poplačilu dolgov iz naslova euroobveznic v višini EUR 800 mio, ki zapadejo v letu 2013. Približno desetina celotnega zneska naj bi bila zagotovljena v okviru programa Evropske investicijske banke (EIB) za podporo strukturnim projektom. Država se bo prav tako zadolžila v skladu z dogovorom s Svetovno banko, ki je v obdobju 2011 – 2013 obljubila posojila v višini EUR 80 mio za izboljšave na področju železniškega prometa. Poleg zunanjega zadolževanja vlada načrtuje v letu 2012 tudi izdajo obveznic na domačem trgu v višini BGN 1,22 mrd za poplačilo zapadlih dolgov v višini BGN 735 mio.

Vir: Sofiaecho