P&S, DUTB

JAVNO VABILO K IZKAZU INTERESA

ZA PRIDOBITEV 100% LASTNIŠKEGA DELEŽA DRUŽBE TINK d.o.o., CELJE, SLOVENIJA
TER TERJATEV DO TE DRUŽBE

 

TINK proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Kosovelova ulica 16, Celje, Slovenija, (“Družba”) upravlja svoj logistični center v industrijsko-poslovni coni v Mariboru, neposredno ob pan-evropskem koridorju V., ki ima pomembno vlogo pri transportu blaga znotraj Evropske unije. Logistični center predstavlja privlačno naložbeno priložnost kot potencialno vozlišče za jugovzhodno (SEE) ter srednjevzhodno Evropo (CEE) zaradi sodobnih cestnih povezav Slovenije z Italijo, Avstrijo, Hrvaško ter Madžarsko. Lokacijo centra odlikujeta tako cestna kot tudi železniška povezava, saj v skladišče vodita lastna železniška tira za dovoz materiala. Logistični center je sestavljen iz dveh skladiščnih hal in je edinstven, saj je optimalno opremljen za skladiščenje ter ravnanjem s kovinskimi oziroma predvsem jeklenimi izdelki. Nadaljnje informacije so na voljo na spletni strani Družbe http://www.tink.si/.

 

DUTB, d.d. kot edini družbenik ima namen prodati 100% lastniški delež Družbe, kot tudi svoje terjatve do Družbe. DUTB, d.d. je kot ekskluzivnega finančnega svetovalca v procesu prodaje imenovala družbo P&S CAPITAL d.o.o.

 

Vsa vprašanja v povezavi s predmetom prodaje ter samim postopkom prodaje, vključno z zaprosilom za posredovanje krajšega predstavitvenega dokumenta, naslovite izključno in neposredno na:

 

g. Tomaž Bukovac
Svetovalec
P&S CAPITAL d.o.o.
Slovenska 56, SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 23 43 307
E-mail: tomaz.bukovac@p-s.com.