V času ko podjetja tekmujejo v zelo zahtevnem in hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je ustrezna strategija in njena dobra implementacija ključna za uspeh v prihodnosti. Tradicionalni modeli za načrtovanje in aplikacijo strategijo izgubljajo na uporabnosti, saj niso več tako učinkoviti kot so bili. Dolgoročna rast podjetja ne more več bazirati zgolj na obstoječem poslovnem modelu.

Inovativna strategija posledično pridobiva na pomembnosti na področju modernega razvoja strategij. Njen ključni cilj je ustvarjanje novih kategorij izdelkov, strategij rasti ali poslovnih modelov, ki spreminjajo zakonitosti poslovanja na posameznih trgih. Usmeritev in razmišljanje inovativne strategije sta drugačna kot pri tradicionalnem načrtovanju strategije, saj je začetek strategije v prihodnosti in se pomika proti sedanjosti, kar pomeni, da skuša napovedati prihodnje potrebe ciljne populacije (kupcev) in predvidi katere korake je potrebno izvesti, da zadovolji, oziroma celo na novo ustvari, te potrebe. Start-up podjetja so v praksi najlepši primer tovrstnega razvoja strategije, ko podjetja kot sta Uber in Airbnb, ki spreminjata pravila igre.

Start-up podjetja, pa niso edina, ki spreminjajo svojo korporativno kulturo, saj se tega poslužuje vse več podjetij, ki uporabljajo načela inovativne strategije za načrtovanje prihodnjega poslovanja. Velika multinacionalna podjetja celo ustanavljajo lastne start-up oddelke, katerih naloga je , da skušajo najti nove inovativne ideje za izdelke.

V nasprotju z velikimi multinacionalkami slovenska podjetja nimajo inovativne, v nekaterih primerih pa celo tradicionalne, strategije. Dodatno se velik del slovenskih podjetij bori s prezadolženostjo in ravno to je skupina podjetij, ki najbolj potrebujejo inovativno strategijo, ki bi podjetju omogočala rešitev finančne situacije in vzpostavitev ponovnega uspešnega poslovanja v prihodnosti. Tehnike inovativne strategije tako ne morejo biti zgolj prekopirane iz tujine na slovenska podjetja, ampak morajo biti prilagojena potrebam slovenskega trga/podjetja.

P&S CAPITAL je razvil lasten model inovativne strategije, ki omogoča dolgoročno rast slovenskih podjetij, s ciljem na povečevanju vrednosti za lastnike.