Lytvyn je po predsedniških volitvah poudaril, da je Ukrajina “v procesu poglobljenega razumevanja kateri ukrepi in reforme so potrebni”. Po njegovem mnenju so že bile oblikovane prednostne naloge, ki so ključne in odločilne za sodelovanje Sveta Evrope z Ukrajino. Osredotočene so na njihovo izvajanje, še zlati na varovanje otrokovih pravic, človekovih pravic, pravne države ter razvoju lokalne demokracije. Po besedah Lytvyna bodo na konferenci, ki jo Kijev gosti 24. in 25. maja, govorili o možnih načinih izvajanja reform za zagotovitev otrokovih pravic v Ukrajini ter mednarodno. Predstavnik parlamenta je komentiral vidike dela Parlamentarne skupščine Sveta Evrope v času turškega predsedovanja. Po njegovem mnenju se je turško predsedovanje osredotočilo na politične vidike Parlamentarne skupščine Sveta Evropske in skozi to politiko podprla reformo organizacije. Po mnenju Lyrvyna bi to moralo zagotoviti skladnost Parlamentarne skupščine Sveta Evrope z izzivi, ki so pred Evropo in svetom. »Poglobitev iskanja načina sodelovanja medparlamentarnih in medvladnih sektorjev v Evropi nam bo omogočilo hitro povečanje verodostojnosti Sveta Evrope,« je še dejal.

Vir: National Radio Company of Ukraine, 29. 5. 2011