V maju 2011 je ukrajinsko gospodarstvo začelo ponovno oživljati, kljub slabim kazalcem v marcu in aprilu. Industrijska proizvodnja se je na medletnem nivoju povišala za 8,6% in kar 4,9% v primerjavi z aprilom. Rast v maloprodajnem sektorju (15,5%) in gradbeništvu (13,2%) v prvih petih mesecih leta 2011 dodatno potrjuje oživljanje gospodarstva. Rast v omenjenih sektorjih potrjuje rast domačega povpraševanja in investicij in izboljšuje obete za rast realnega BDP v drugem kvartalu leta 2011.

Obenem se tekoči račun plačilne bilance poslabšuje. Kljub medletnem povečanju BDP v višini 5,3% so napovedi Unian-a nespremenjene, in sicer naj bi gospodarstvo rastlo v višini 4,5% v letu 2011.

V začetku junija je Ukrajinska vlada pokazala zavzetost za oživitev sodelovanja z MDS. Vlada je parlamentu predložila posodobljeno verzijo pokojninske reforme, ki vsebuje nepopularne dvige starostne meje upokojitve in omejitve glede pokojninskih bonusov. Reforma je bila vseeno sprejeta v začetku julija, kar lahko predstavlja dober temelj za nadaljevanje pogajanj z MDS.

Vir: Unian