Po podatkih bolgarske centralne banke je zmanjšanje bolgarskega zunanjetrgovinskega primanjkljaja v juniju leta 2010, ki je bilo posledica povečanja prevoznih in turističnih storitev, spremenilo saldo tekočega računa Bolgarije na pozitivno raven. Presežek na saldu tekočega računa je v juniju 2010 tako znašal 117 mio EUR, v primerjavi z zabeleženimi 3,8 mio EUR primanjkljaja v maju 2010.

Akumulirani primanjkljaj v prvi polovici leta 2010 v Bolgariji tako znaša 623,6 mio EUR oziroma 1,8% BDP-ja države, medtem ko je v istem obdobju leta 2009 primanjkljaj dosegal 4% BDP-ja.

Vir: Sofia News Agency