Romunski bančni sistem je v tretji četrtini 2011 zabeležil izgubo v višini RON 860 mio (skoraj EUR 200 mio), potem ko naj bi bile v prvi polovici banke dobičkonosne v višini RON 94,5 mio. Kumulativni rezultat v prvih devetih mesecih je tako izguba, ki je za 62 odstotkov višja od izgube v enakem obdobju leta 2010. Slednje je bilo leto, ko je bančni sistem prvič po letu 1999 posloval z izgubo. Mediafax poroča, da rezervacije za slabe kredite še vedno naraščajo in so prvič presegle mejo RON 30 mrd (v tretji četrtini so se povečale za RON 3 mrd). Slabi poslovni rezultati in posledično optimizacija poslovanja krčijo poslovno mrežo romunskega bančnega sistema. Samo v tretjem četrtletju so banke zaprle 40 poslovalnic, v devetih mesecih 2011 pa 100 poslovalnih enot.

Source: Nineoclock