V torek, 7. septembra 2010, je Romunija, zaradi zahtev investitorjev po višji stopnji donosnosti od tiste, ki jo je država ponujala, prodala manj šest-mesečnih zakladnih menic kot je bilo načrtovano. Povprečna stopnja donosnosti je znašala 7,0%, kar je enako kot avgusta letos.
Romunija, ki je odvisna od podpore s strani IMF-a v višini USD 26 milijardne, ima težave s pridobivanjem sredstev na domačem trgu za kritje proračunskega primanjkljaja. V letu 2010 je finančno ministrstvo Romunije pridobilo 28 milijard romunskih levov s prodajo zakladnih menic in državnih obveznic na domačem trgu, kar je manj od načrtovanih 34,3 milijard romunskih levov.

Vir: Bloomberg