Centralna banka Romunije je prvič v zadnjih osmih mesecih ohranila ključno obrestno mero nespremenjeno pri 5,25%. V zadnjih mesecih je Centralna banka Romunije ključno obrestno mero zniževala, zaradi vse večje domače politične krize. Ta je pripomogla k padcu nacionalne valute, ki je prvega maja letos padla v primerjavi z EUR na najnižjo vrednost.

Romunija, ki ima s strani IMF in EU zagotovljeno posojilo v višini 6,6 mrd USD za boj proti finančni krizi, skuša prepričati domače in tuje investitorje, da bo izvedla reforme, ki bodo pripomogle k znižanju proračunskega primanjkljaja. V letu 2012 načrtuje proračunski primanjkljaja znižati na 1,9% BDP-ja, v letu 2011 je ta znašal 4,4% BDP-ja. Zaenkrat Romunija zagotovljenega posojila v višini 6,6 mrd USD še ni uporabila.

Vir: Bloomberg