P&S  POSLOVNE REŠITVE je na platformi Jedox za podjetje Calcit d.o.o. vzpostavilo celovito rešitev planiranja

Calcit d.o.o. je eden vodilnih proizvajalcev kalcijevo-karbonatnih pigmentov, polnil in granulatov na evropskem trgu in je drugi največji evropski proizvajalec GCC papirniških polnil z 20% tržnim deležem. Zaradi rasti in širitve je v podjetju nastala potreba po celovitem in natančnem planiranju.

V P&S POSLOVNE REŠITVE smo tako za podjetje Calcit z uporabo platforme Jedox vzpostavili sistem, ki temelji na ključnih segmentih:

  • planiranja nabave
  • planiranja prodaje,
  • planiranja transporta,
  • planiranja proizvodnje

Na podlagi teh pa nato, sistem mesečnega planiranja izkazov:

  • Izkaz poslovnega izida (IPI),
  • Bilance stanja (BS),
  • Denarnih tokov (DT) in
  • mesečnih ocen IPI

Vsi planirani izkazi so povezani tudi z realizacijo poslovanja, kar omogoča primerjavo planov in scenarijev z dejanskim poslovanjem.

Za potrebe prikaza konsolidiranega poslovanja podjetja smo vzpostavili tudi sistem dinamičnega definiranja avtomatskih izločitev med podjetji in omogočili ročne popravke kar omogoča natančen prikaz konsolidiranih izkazov za celotno skupino podjetij.

Rešitev prav tako omogoča pregled nad celotnim potekom planiranja (t.i. Dashboard za »workflow« statuse po posameznih segmentih) ter orodja za preverjanje usklajenosti in »čiščenje« podatkov iz posameznih podatkovnih virov ter izvoz podatkov v zaledni sistem.

Podjetje Calcit je tako pridobilo zmogljivo orodje za celovito planiranje in upravljanje uspešnosti poslovanja.