P&S CAPITAL je uspešno svetoval Orange Climate B.V. Netherlands pri prevzemu podjetja OC IMP Klima, Slovenia.

 

Orange Climate B.V., eden izmed najbolj priznanih klimatskih naprav, elementov za distribucijo zraka in kanalov, je uspešno prevzel podjetje OC IMP Klima, prepoznanega mednarodnega ponudnika storitev in proizvodov za vse vrste zgradb na področju gretja, prezračevanja in hlajenja.
V procesu prevzema je P&S CAPITAL opravil pravni in davčni skrbni pregled podjetja OC IMP Klima, skupaj z vrednotenjem nepremičnin in osnovnih sredstev, ter svetoval kupcu pri nabavnem postopku namenske družbe in po prevzemni finančni strukturi, ob tem pa zagotavljal pravno in finančno svetovanje skozi celotni proces prevzema.