V Dnevniku je bil 29. julija 2016 objavljen članek z naslovom »Poskus rušenja Zvonka Ivanušiča z vrha Save Re ni uspel«, ki je vseboval nekatere neresnične in netočne informacije o domnevnem nasprotju interesov, ki naj bi obstajalo pri pripravi analize upravičenosti nakupa nepremičnine Baragova 5, Ljubljana, ki jo je opravila družba P&S CAPITAL, obenem pa tudi glede vsebine opravljenih storitev.

Družba P&S CAPITAL je izdelala analizo upravičenosti nakupa nepremičnine Baragova 5, Ljubljana v skladu z uveljavljenimi standardi in pravili stroke ter etičnimi kodeksi. V izogib vsem dvomom je potrebno poudariti, da v teku opravljanja predmetnih storitev niso obstajale okoliščine, niti kakršnikoli osebni, ekonomski in drugi interesi, ki bi vplivali ali celo ogrožali nepristransko in objektivno delo na predmetnem projektu. P&S CAPITAL, niti Dean Mikolič kot vodja projekta in drugi sodelujoči pri pripravi poročila, ki je povzelo izsledke analize, niso imeli nikakršnega konflikta interesa glede na mandat, ki jim je bil zaupan.

Predsednik uprave Save Re Zvonko Ivanušič naj bi, kot navaja članek, izpostavil spornost poročila iz razlogov, ker je bil Dean Mikolič v obdobju od 05.09.2012 do 31.12.2013 član nadzornega sveta ACH, pri čemer pa omenjeni mandat nima s prodajo predmetne nepremičnine, ki se je odvila v začetku leta 2016 med družbo Metalka Commerce kot prodajalcem in Savo Re kot kupcem, nobene časovne, še manj vsebinske povezave. Pri tem morda velja tudi omeniti, da nadzorni svet družbe ACH v času njegovega nadzorniškega mandata nikoli ni obravnaval prodaje predmetne nepremičnine.

Kot omenjeno zgoraj, je P&S CAPITAL torej pripravil analizo upravičenosti nakupa sporne nepremičnine in ne ocene njene tržne vrednosti.