Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z nepremičninami, d.d., s sedežem v Ljubljani, je po uspešno zaključenih pogajanjih dne 23.5.2016 sklenil pogodbo o prodaji 100% deleža družbe Slovenijales Trgovina, d.o.o., Plemljeva ulica 8, 1210 Ljubljana – Šentvid, s kupcem Jelovica, lesna industrija d.d., s sedežem v Škofji Loki, pri čemer je prodaja vezana na odložne pogoje, med drugim na soglasje Agencije za varstvo konkurence.

Prodajalec je izbral končnega kupca v profesionalnem in transparentnem prodajnem postopku, ki je potekal od začetka septembra 2015.

Slovenijales Trgovina je vodilni ponudnik lesnih repro materialov, storitev razreza in obdelave lesenih materialov ter lesnega hobi programa na slovenskem tržišču. V letu 2015 je Slovenijales Trgovina ustvarila 22,3 milijona evrov prihodkov ter 92 tisoč evrov čistega dobička.