Po napovedih Borislava Stefanova, vodje agencije InvestBulgaria, bodo neposredne tuje investicije (NTI) dosegle 2 mrd € v letu 2010, kar je manj kot v letu 2009 (3,2 mrd €) in bistveno manj kot v letih 2008 (6 mrd €) in 2007 (9 mrd €). V prvih 9 mesecih leta 2010 je bilo največ investicij v panogi kemijske proizvodnje, nepremičnin ter gradbeništva.

Vir: Novite