Po preliminarnih podatkih Nacionalnega statističnega urada je bila v prvem četrtletju 2011 na novo zgrajena 601 stanovanjska zgradba. To je 16,7% več kot v enakem obdobju 2010, vendar je število stanovanjskih enot upadlo za 5,3% na 3.109.

Največ stanovanj in stanovanjskih zgradb je bilo zgrajenih v Varni – 103 zgradbe s skupno 564 stanovanjskimi enotami. Na drugem mestu je Burgas s 94 zgradbami in 643 stanovanjskimi enotami, sledi pa mu regija mesta Sofija, kjer so zgradili 40 zgradb z 279 stanovanjskimi enotami.

V prvem četrtletju 2011 je uporabna površina novih stanovanjskih zgradb znašala 241,9 tisoč kvadratnih metrov, kar je 3,6% manj kot v enakem obdobju 2010. Uporabna površina stanovanj se je zmanjšala za 1,7% na 153,6 tisoč kvadratnih metrov. Povprečna površina novega stanovanja je v prvem četrtletju leta 2010 znašala 76,4 kvadratnega metra, v enakem obdobju 2011 pa se je povečala na 77,8 kvadratnega metra.

Največja stanovanja so zgradili v Gabrovem, kjer so v povprečju merila 136,4 kvadratnega metra, v Sofiji 133,9 kvadratnega metra, sledil pa je Yambol s 111,2 kvadratnega metra in Razgrad s 106,1 kvadratnim metrom površine. Najmanjše povprečne površine novih stanovanj so v prvem četrtletju 2011 bile v Vidinu (53,1 kvadratni meter) ter Plovdivu (56,9 kvadratnega metra).

Statistični podatki o novozgrajenih stanovanjskih objektih in stanovanjih je bil razvit na osnovi četrtletnih poročil, ki so jih pripravile občinske oblasti.

Vir: novinite.com