Po podatkih Svetle Kostadinove, glavne direktorice Inštituta za tržno ekonomijo, mala in srednja podjetja ustvarijo 90% vseh delovnih mest v Bolgariji. Na tiskovni konferenci je povedala da mala in srednja podjetja predstavljajo 95% vseh podjetij v Bolgariji.

Mikro-podjetja z do 9 zaposlenimi so edina, katerih število se je med krizo povečalo in katera so v tem obdobju zaposlovala novo delovno silo.

Kostadinova je še poudarila, da ima tipično bolgarsko podjetje okoli 2 zaposlena in kot takšno bolj prilagodljivo v spremenljivih gospodarskih razmerah.

Leta 2011 je več kot 90% anketiranih predstavnikov malih in srednjih podjetij odgovorilo, da večina sredstev njihovega podjetja izhaja iz družinskih prihrankov, posojil, ter v zelo majhnem znesku iz programov Evropske Unije.

Med tiskovno konferenco je Kostadinova pozornost namenila podatku, da 95% bolgarskih malih in srednjih podjetij deluje na lokalnem trgu, medtem ko jih zgolj 5% izvaža izdelke v tujino. Dejala je, da se tovrstna podjetja soočajo z izzivom kako razširiti njihov trg vključno z državami izven Evropske Unije in kako dobiti boljši dostop do sredstev Evropske Unije.

Kancho Stoychev je komentiral, da so mala in srednja podjetja hrbtenica vsakega gospodarstva in da so najbolj zanemarjena v Bolgariji. Dodal je še: »Raje imamo tuja podjetja kot domača, kot tudi ne upoštevamo uspeha bolgarskih podjetij.«

Vir: Novinite (29.3.2012)