Ukrajinski finančni minister je potrdil, da se je javni dolg Ukrajine v maju letos zmanjšal za 0,7%, predvsem zaradi delnega odplačila domačega in tujega državnega dolga.

Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh 23. Junija objavilo novic o zmanjšanju javnega dolga na 57,8 mrd USD na koncu maja, medtem ko je ta konec aprila znašal 58,2 mrd USD. Domači dolg se je iz 19,22 mrd USD konec aprila zmanjšal na 19,17 mrd USD. Obveznosti do tujih posojilodajalcev so se iz 24,3 mrd USD zmanjšale na 24,1 mrd USD.

Z izdajo evropskih in državnih obveznic se je javni dolg v prvih petih mesecih letošnjega leta povečal za 6,4%. Država je izdanimi evro obveznicami pokrila primanjkljaj v državni blagajni ter ublažila pritiske mednarodnih denarnih trgov na hrivnio, svojo lokalno valuto.

Ukrajinski javni dolg se je v prvih štirih mesecih leta 2011 povečal za 6,4%.

Vir: Bloomberg