Po podatkih ukrajinskega finančnega ministrstva se je javni dolg Ukrajine v aprilu letos povečal za 3,1%, predvsem zaradi državnega zadolževanja pri domačih finančnih institucijah.

Minister za finance, je v sredo 8. Junija v Kijevu, v sporočilu za javnost povedal, da se je javni dolg povečal na 58,17 mrd USD, medtem ko je konec aprila znašal 56,42 mrd USD. Domači dolg se je iz 18,56 mrd USD konec marca povečal na 19,22 mrd USD.

Obveznost do tujih posojilodajalcev se je iz 24,06 mrd USD povečal na 24,33 mrd USD. Ukrajinski javni dolg se je v prvih štirih mesecih leta 2011 povečal za 7,1%, zaradi izdaje evropskih in državnih obveznic za kritje proračunskega primanjkljaja.

Vir: Bloomberg