Enel SpA (ENEL), največji italijansko elektroenergetsko podjetje namerava v naslednjih petih letih investirati okoli 750 milijonov EUR (990 milijonov USD) v romunsko elektroenergetsko distribucijsko omrežje. Rimsko podjetje, ki v Romuniji deluje z vrsto distribucijskih in proizvodnih podjetij, bo investicijo izkoristilo za izboljšanje državnega omrežja ter vgradnjo pametnih merilnikov, ki bodo v obdobju 2012–2016 izboljšali učinkovitost omrežja.

Enel investira v razvijajoče se trge kot so Romunija, Rusija in Latinska Amerika, s katerimi nadomešča slabše poslovanje na razvitih trgih kot sta Italija in Španija. V Romuniji podjetje preko hčerinske družbe Enel Green Power SpA (EGPW) do leta 2016 načrtuje tudi postavitev 500 MW vetrnih elektrarn.

Zaradi nesreče v jedrski elektrarni Fukošima na Japonskem v letu 2011 je prestavljen zaključek jedrske elektrarne Mochovce na Slovaškem, vendar po navedbah podjetja Enel to ne bo pomenilo dodatnih stroškov za podjetje. Po podatkih Enela, ki obvladuje 66% podjetja Slovenske Elektrarne AS, bo prvi od dveh 440 MW reaktorjev bo pričel z obratovanjem konec leta 2013, drugi pa mu bo sledil 8 mesecev kasneje.

Vir: Bloomberg (21.3.2012)