Dean Mikolič je v okviru Združenja poslovnih finančnikov Slovenije izvedel izobraževanja z naslovom Vrednotenje podjetij.