»Prihodnost romunskega gospodarstva je zelo spodbudna,« je izjavil Greg Konieczny, izvršni podpredsednik Templeton Emerging Markets Group. 21. januarja 2013 je objavil napoved, da bo romunska gospodarska rast višja kot v evroobmočju in v letu 2013 predvidel za več kot odstotek višji BDP.

V svoji napovedi je tudi nakazal, da v Romuniji kljub spodbudnemu gospodarstvu še zmeraj prevladujejo negativna stališča. Prepoznal je številne za Romunijo pozitivne kazalnike, med njimi tudi nizko, 33,3 odstotno stopnjo javnega zadolževanja glede na BDP, kar je precej pod 82,5 odstotnim evropskim povprečjem. Zmanjšanje izvoza zaradi slabšega povpraševanja v evroobmočju bodo nadomestili z domačim povpraševanjem in lokalnimi investicijami, ki bodo glavni gonilniki gospodarske rasti.

Vir: Romania Insider