Dean Mikolič

Deanova biografija

Dean Mikolič je podjetnik že več kot 29 let, odkar je pridobil univerzitetno izobrazbo na Ekonomski fakulteti. Ima številne vodstvene izkušnje na področju vrednotenja podjetij, svetovanja pri nakupih in prodajah podjetij in slabih (nedonosnih) bančnih terjatev, prestrukturiranja podjetij, strateškega svetovanja in upravljanja zasebnega kapitala. Tekoče govori angleško, hrvaško, srbsko in delno pogovorno rusko ter nemško.

Opravil je več kot 1.400 projektov vrednotenj podjetij in velja za enega izmed pionirjev na področju vrednotenja podjetij v Vzhodni Evropi. Je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo, je član EACVA, European Association of Certified Valuators and Analysts.

Vodil je več kot 200 skrbnih pregledov in forenzičnih preiskav v Sloveniji, BiH, Srbiji, Makedoniji, Ukrajini, Albaniji, Romuniji, Bolgariji, Avstriji, Španiji, Italiji, ter na Hrvaškem in Kosovu.

Svetoval je pri številnih prodajah in prevzemih podjetij s ciljem, da podpre proces odločanja vodstva družb pri vprašanjih strateškega razvoja, ustvarjanja vrednosti in rasti. Svetoval je tudi lastnikom pri optimizaciji njihove izstopne strategije in prodaji njihovih podjetij.

Sodeloval je pri transakcijah z bančnimi terjatvami v lasti DUTB in slovenskih bank bodisi na strani prodajalcev bodisi na strani investitorjev, odkar se je ta trga začel razvijati v Sloveniji.

Svetoval je pri finančnem in operativnem prestrukturiranju številnih podjetij v zadnjih 20 letih. Začel je s svetovanjem slovenskim podjetjem, ki so ostale brez pomembnega trga nekdanje Jugoslavije v prvih letih po osamosvojitvi. Sodeloval je tudi pri EBRD projektih posebnega programa prestrukturiranja v Sloveniji. Svetoval je tudi številnim podjetjem pri razvoju in oblikovanju strategij.

Ima dolgoletne izkušnje z investiranjem v mala in srednje velika podjetja. Je ustanovitelj in predsednik upravnega odbora sklada zasebnega kapitala v Luksemburgu za Bolgarijo, Romunijo in Ukrajino, ki se sedaj zapira. Osebno je odgovoren za razvoj edine preostale naložbe v Bolgariji. Bil je tudi član investicijskega odbora tretje največje slovenske privatizacijske družbe za upravljanje in je sodeloval pri oblikovanju naložbene strategije v njenih investicijskih skladih.

Glavni sektorji: Telekomunikacije, energetika, trgovina na drobno, lekarne, pivovarne in proizvodnja brezalkoholnih pijač, živilska industrija, mediji, ravnanje z odpadki, finančne storitve.

Mednarodne izkušnje

Hrvaška, Srbija, BiH, Črna gora, Makedonija, Kosovo, Albanija, Bolgarija, Romunija, Ukrajina, Avstrija, Nemčija, Italija, Španija, Velika Britanija in ZDA

Izobrazba

  • Ekonomska fakulteta Ljubljana – Univerzitetni diplomirani ekonomist
  • Slovenski inštitut za revizijo– Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij
  • Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo– Licenca za vrednotenje podjetij
  • Član EACVA, European Association of Certified Valuators and Analysts

 

Izkušnje

  • P&S CAPITAL – ustanovitelj in direktor
  • P&S East Growth Sarl – ustanovitelj in predsednik upravnega odbora private equity sklada
  • Član v nadzornih svetih v številnih slovenskih podjetjih
  • Predavatelj – različne institucije