Dean Mikolič

Deanova biografija 

 

Dean Mikolič je podjetnik že več kot 30 let, odkar je pridobil univerzitetno izobrazbo. Ima številne vodstvene izkušnje na področju vrednotenja podjetij, finančnega svetovanja, bančnih terjatev, prestrukturiranja podjetij, strateškega svetovanja in upravljanja zasebnega kapitala. Tekoče govori angleško, hrvaško, srbsko in pogovorno rusko ter nemško.

Opravil je več kot 1.600 projektov vrednotenj podjetij in velja za enega izmed pionirjev na področju vrednotenja podjetij v Vzhodni Evropi. Je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo in član EACVA, European Association of Certified Valuators and Analysts.

Vodil je več kot 250 skrbnih pregledov in forenzičnih preiskav v Sloveniji, BiH, Srbiji, Makedoniji, Ukrajini, Albaniji, Romuniji, Bolgariji, Avstriji, Španiji, Italiji, ter na Hrvaškem in Kosovu.

Svetoval je pri več kot 50 prodajah in prevzemih podjetij z namenom, da podpre proces odločanja vodstva družb pri vprašanjih strateškega razvoja, ustvarjanja vrednosti in rasti.

Sodeloval je pri transakcijah z bančnimi terjatvami v lasti DUTB in slovenskih bank odkar se je ta trg v Sloveniji začel razvijati.

Svetoval je pri finančnem in operativnem prestrukturiranju več kot 50 podjetij. Začel je s svetovanjem slovenskim podjetjem, ki so ostala brez pomembnega trga nekdanje Jugoslavije v prvih letih po osamosvojitvi. Sodeloval je tudi pri EBRD projektih posebnega programa prestrukturiranja v Sloveniji. Svetoval je tudi številnim podjetjem pri razvoju in poslovnih strategijah ter pri finančnih prestrukturiranjih.

Ima več kot 20 let izkušenj investiranja v mala in srednje velika podjetja. Je ustanovitelj in upravljalec finančnega podjetja za naložbe zasebnega kapitala v Bolgariji. Bil je ustanovitelj in predsednik upravnega odbora sklada zasebnega kapitala, ki je imel naložbe v Bolgariji, Romuniji in Ukrajini. Bil je tudi član investicijskega odbora tretje največje slovenske privatizacijske družbe za upravljanje in je sodeloval pri oblikovanju naložbene strategije v njenih investicijskih skladih, vključno z razvojem modelov za vrednotenje naložb.

Glavni sektorji: telekomunikacije, energetika, trgovina na drobno, e-commerce, lekarne, pivovarne in proizvodnja brezalkoholnih pijač, živilska industrija, mediji, ravnanje z odpadki, finančne storitve.

Mednarodne izkušnje

Hrvaška, Srbija, BiH, Črna gora, Makedonija, Kosovo, Albanija, Bolgarija, Romunija, Ukrajina, Avstrija, Nemčija, Italija, Španija, Velika Britanija in ZDA

Izobrazba

  • Ekonomska fakulteta Ljubljana – Univerzitetni diplomirani ekonomist
  • Slovenski inštitut za revizijo – Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij
  • Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo– Licenca za vrednotenje podjetij
  • Član EACVA, European Association of Certified Valuators and Analysts

Izkušnje

  • P&S CAPITAL – ustanovitelj in direktor
  • P&S East Growth Sarl – ustanovitelj in predsednik upravnega odbora private equity sklada
  • Član v nadzornih svetih v številnih slovenskih podjetjih
  • Predavatelj – različne institucije
  • Član komisije za strokovni nadzor pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo
  • Stalni član izpitne komisije za sprejem novih sodnih izvedencev in cenilcev za vrednotenje podjetij pri Ministrstvu za pravosodje RS

Dean Mikolic

Ustanovitelj in direktor
30 let izkušenj